Executive coaching for individuals

Executive Coaching

 

 

 

 

 

 

 

Wat is ‘executive coaching’?

Een ‘executive coach’ fungeert als klankbord, doet nadenken, stimuleert creativiteit, reikt middelen en technieken aan om situaties aan te pakken, moedigt aan en geeft zelfvertrouwen. De coach heeft een onvoorwaardelijk positieve aandacht voor de klant, heeft geen andere agenda dan die van de klant en kiest steeds de zijde van de klant. Gekoppeld aan een goede persoonlijke relatie – wat essentieel is – resulteert dit in een partnerschap gebaseerd op vertrouwen.

Aangezien ‘coaching’ tenslotte een investering is in de capaciteiten van de klant zelf, betaalt deze zich jaar na jaar terug.

Onze aanpak

Onze ‘coaching’ is toegespitst op de hedendaagse eisen aan leiders, directeuren en topleiders in de privésector, in de openbare sector, partners in professionele dienstverleningsondernemingen en topambtenaren in openbare instellingen en overheden.

Na een eerste kennismakingssessie verbinden de klanten zich ertoe een aanvankelijke periode, gewoonlijk 12 maanden, met ons samen te werken. Een klant met een dringend, specifiek probleem, kan deze periode inkorten. Het grootste gedeelte van onze ‘coaching’ gebeurt face-to-face, aangevuld met telefoongesprekken en e-mails wanneer nodig.

Bij het begin van elke opdracht bepalen wij samen met de klant de doelstellingen van de ‘coaching’. Werd de initiële briefing aangevuld door de organisatie van de klant, dan wordt hiermee rekening gehouden. Typische wensen van klanten zijn vooral korte termijn doelstellingen verwezenlijken, streefdoelen op lange termijn realiseren en strategische kansen voor de toekomst creëren. Daarbij wensen ze de tijd op en buiten het werk beter te beheren, hun vak beter te beheersen en zich voor te bereiden op hun volgende rol. Tijdens de hele duur van de opdracht worden de resultaten regelmatig herzien.

Verschillende mensen in verschillende situaties hebben verschillende behoeften. Daarom bieden wij programma’s op maat. Soms verzoeken we de klant bijkomende informatie te verzamelen ter ondersteuning van het ‘coaching programma’, zoals feedback van collega’s of psychometrische profielen. Vaak vragen onze klanten ons deze informatie voor hen te verzamelen.

Alle communicatie tussen de klant en de coach is volledig vertrouwelijk. Soms raden we de klant aan bepaalde aspecten waaraan hij heeft gewerkt met collega’s te delen, maar het blijft uiteindelijk zijn beslissing – alle gegevens zijn volledig veilig.