Board performance development

Experts in Board Performance

 

 

 

 

Al ons werk met Directies en Managements Teams heeft een gemeenschappelijke grond: we creëren toegevoegde waarde voor de leden ervan, zowel individueel als collectief, want het zijn hun strategische bijdragen die de prestaties van de organisatie beïnvloeden.

Wij werken met Directies en Managements Teams die functioneren in een groot aantal verschillende sectoren. Zo werken wij met beursgenoteerde ondernemingen, privé-bedrijven, familiebedrijven, overheidsinstellingen, organisaties uit de openbare sector, beroepsverenigingen en vrijwilligersorganisaties. De diensten die wij hen verlenen zijn zeer gevarieerd en uiteenlopend.

Evaluatie van de Raad

Aan de hand van gevoelige, inzichtelijke evaluaties van de Directie of Raad van Bestuur, verwerven de Voorzitter en de Directieleden inzicht in het feit dat een aantal aspecten van hun manier van werken, mits enige aanpassing, nog betere resultaten kunnen opleveren. Onze evaluaties omvatten twee punten: waaraan werkt de Raad van Bestuur (inhoud) en op welke manier doet ze dat (proces, met inbegrip van cultuur en houding). Wij helpen de Directies en Management Teams bij het implementeren van veranderingen.

Werken met Directie leden

Wij werken heel vaak met individuele Voorzitters, CEO’s en Directeuren om hen te helpen zo doeltreffend mogelijk te werk te gaan.

Voorzitter

Voor het eerst Voorzitter – of Voorzitster – worden van een organisatie, vooral in een high-profile onderneming, is een unieke uitdaging. Het is een rol die andere leiderschapsvaardigheden vereist dan die van CEO’s en andere senior executives onder wie de Voorzitter normaal wordt verkozen. Wij helpen Voorzitters om zich op hun taak voor te bereiden en ze uit te voeren.

CEO’s

De job van een CEO is een van de meest veleisende en complexe jobs. CEO’s zijn empowerd, maar moeten de belangen van de vele verschillende belanghebbenden behartigen en met elkaar verzoenen. Zij moeten een overtuigende strategie voeren maar tegelijkertijd oog voor detail hebben. Zij dragen meer verantwoordelijkheid en zijn meer verantwoording schuldig aan de organisatie, maar moeten volledig op anderen vertrouwen om de klus te klaren. Wij werken als coach en klankbord voor een groot aantal CEO’s – zowel nieuwe CEO’s als CEO’s met ervaring – om hen te begeleiden bij het bepalen van hun agenda en het uitwerken van hun taken.

Directeuren

Voor heel wat executive en non-executive directeuren is voor het eerst deel uitmaken van een Directie of Raad van Bestuur, een ervaring waarop ze nauwelijks zijn voorbereid. Wij helpen hen hun taken beter te begrijpen en zich thuis te voelen in hun nieuwe “kabinet”-rol, en leveren een belangrijke bijdrage daartoe.

Opvolging

Wij helpen getalenteerde executives om geloofwaardige en aantrekkelijke kandidaten te worden voor een plaats in de Raad van Bestuur. Wij blijven hen begeleiden wanneer zij die stap nemen.

“Away Days” voor de Raad van Bestuur en Directies

Voor de meeste Raden van Bestuur is het spenderen van kwaliteitsvolle tijd buiten de onderneming zeer bevorderlijk. Wij helpen Voorzitters, CEO’s en Secretarissen van de Raad bij het plannen en voorbereiden van off-site strategische en operationele meetings.